Hedensted Byudvikling

Vi ønsker at udvikle vores område i Hedensted med respekt for stedets unikke landbrugsmiljø og med henblik på en boligmæssig anvendelse af arealet over de kommende to år.

Hedensted by / kommune efterlyser i den grad attraktive boliger i byen, og særligt boliger, der binder by og skov sammen på en smuk og bæredygtig måde.
Selve området ligger med kort afstand til motorvej. Endvidere er der 950 meter til skole med sikker skolevej. Arealet vil desuden medvirke til en mere cirkulær bymæssig udvikling af Hedensted og Løsning.

Udviklingsprojektet påtænkes at være et økonomisk bæredygtigt projekt bestående af arkitektoniske boliger, der falder naturligt ind i de omkringliggende skovrejsningsområder.
Boligområdet udvikles på en måde, der sikrer at en etapevis opførelse er mulig, og som giver en naturlig mulighed for at differentiere boligerne i udformning, materialer og ejerforhold.
Sammenstillingen af den geografiske placering mellem by og land, den karakteristiske landbrugshistorie og den bæredygtige tilgang til arealerne, ønsker vi at udnytte til at skabe et boligområde med kant. Forhåbningen er, at det miljømæssige og fællesskabsbaserede tankesæt der indlejres i projektet, vil være tydeligt i det endelige resultat og påvirke det levede liv i Hedensted By i en ny og positiv retning.

For yderligere informationer ring til CKC Property på 2224 8200