Kirketerp Boligområde

Boligområdet er tænkt som både en tæt-lav rækkehusbebyggelse af etplans og toplans boliger af høj arkitektonisk kvalitet, samt moderne energioptimerede villaer. Boliger der både er attraktive for den unge familie, det ældre par eller familien fra landsbyen der vil tættere på Hobros mange tilbud. Området ligger midt mellem skolerne i Rosendal og Valsgaard, med sikre stiforbindelser til begge.

Boligområdet er udviklet på en måde, der sikrer at en etapevis opførelse er mulig, og som giver en naturlig mulighed for at differentiere boligerne i udformning, materialer og ejerformer. Udviklingen udspringer fra Kirketerp gårdene, som stedets kerne.

Sammenstillingen af den geografiske placering mellem by og land, den karakteristiske kulturhistorie og den bæredygtige tilgang til arealerne, ønsker vi at udnytte til at skabe et boligområde med kant. Forhåbningen er, at det miljømæssige og fællesskabsbaserede tankesæt der indlejres i projektet, vil være tydeligt i det endelige resultat og påvirke det levede liv i Landsbyen Kirketerp i en ny og positiv retning.