Udviklingsmuligheder

LANDBRUGETS UDVIKLING
Byens udvikling har bevirket, at landbruget på Kirketerp-gårdene nu har flyttet alle sine aktiviteter ud på den anden side af jernbanen, hvilket efterlader det gamle Kirketerp med tilhørende jorde, åben for alternativ anvendelse.

FORESLÅET BYUDVIKLING
Med projektet foreslår vi området udviklet som en blanding af erhverv og bolig - herfra kaldet henholdsvis Landsbyen Kirketerp og Kirketerp Erhvervspark.