Bjerre Herred Landbrugselskab

Bjerre Herred Landbrugsselskab investerer i agerjord med en høj bonitet og ejer i dag 300 ha agerjord syd for Horsens. Selskabet lejer desuden 100 ha ager og driver i alt godt 400 ha ager med egen maskinpark.

I bestyrelsen sidder:
Søren Wibholm Just, Bestyrelsesformand
Lars Tolborg, Næstformand
Peter Svend Sørensen, Bestyrelsesmedlem
Charles Kastberg Christensen, Direktør