Hedensted
Kirketerp

Velkommen til CKC Property

CKC Property er et aktivt ejendomsselskab, som er 100% ejet af Charles Kastberg Christensen

I CKC Property er vores kerneydelse investering i:

Landbrugsjord med høj bonitet
Bæredygtige byudviklingsprojekter
Centralt beliggende og nyere erhvervsejendomme