Nyheder

PRESSEMEDDELSE


Foreningen Kirketerp Senior Bofællesskab stiftet


Om foreningen "Kirketerp Senior Bofællesskab"

I forbindelse med at den nye bydel, Kirketerp i Hobro nord begynder at tage form, har en kreds af privatpersoner den 11.11.2017 stiftet foreningen "Kirketerp Senior Bofællesskab".

Foreningen har nedsat sig med en bestyrelse, der i samarbejde med projektudvikler Charles Kastberg og en række andre interessenter undersøger muligheden for at opføre et antal senior lejeboliger på Kirketerps arealer.

Ud over seniorboligerne vil muligheden for at etablere og drive fælles faciliteter som f.eks. køkken, spisesal, orangeri, nyttehave, værksteder, gæsteværelser etc. blive undersøgt.

Et væsentligt aspekt for foreningen "Kirketerp Senior Bofællesskab" er, at den bygger på og viderefører værdier fra landbruget Kirketerp såsom bæredygtighed, økologi, grøn energiforsyning og social ansvarlighed. Værdier, som også kendetegner det overordnede Kirketerp byudviklingsprojekt.

Foreningen indkalder til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne i foråret 2018.
Det er foreningens målsætning at tegne minimum 25 medlemskaber inden generalforsamlingen i foråret 2018. Målsætningen er sat med henblik på at sikre et tilstrækkeligt interessegrundlag for at gå videre i arbejdet med realiseringen af projektet.

Derfor skal du melde dig ind i foreningen

Du støtter ideen om at realisere et Seniorbofællesskab i Kirketerp udstykningen

Du sikrer dig løbende info om projektets fremdrift

Du får mulighed for aktivt at påvirke projektets udvikling jvf. foreningens vedtægter

Et medlemskab sikrer, at du er skrevet op til en bolig i Seniorbofællesskabet jvf. foreningens vedtægter

Du forpligter dig ikke økonomisk for projektet ud over det årlige kontingent før du skriver under på en lejekontrakt med bygherren jvf. foreningens vedtægter

Kontaktinfo

Er du interesseret i yderligere oplysninger, så kontakt formanden for Kirketerp Senior Bofællesskab.

Formand: Mikael Kau
email: mikael.kau@ratio.nu
mobil: +45 4228 5152

Medlemskab

Du er medlem, når vi har registreret dine kontaktdata samt din indbetaling på foreningens konto: Reg.nr. 9337 Kt.nr. 2074227212. (se link nederst på siden om hvordan du gør)

Al kommunikation til medlemmer vil foregå digitalt.

Medlemskontingent

2017 til 31/12-2018

Par/samboende kr. 150
Enkeltpersoner kr. 100

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om hele Kirketerp byudviklingsprojekt og følge foreningen Kirketerp Senior Bofællesskab her:

http://ckcproperty.com/DK/Byudvikling/Hobro(x30x)Kirketerp%20byudviklingsprojekt/Kirketerp%20Boligomr%C3%A5de.aspx


21.11.2017
Bestyrelsen

Borgmester Mogens Jespersen's tale ved Hejsegilde på boligområde Kirketerp.

Artikel fra tv2nord.dk

Økologisk landsby skyder op i Hobro
En af de første regulære økologiske landsbyer i Danmark bliver lige nu opført i Hobro. Rækkehuse, villaer og et plejehjem på samme sted skal ifølge bygherrerne gøre det til et bosted fra vugge til grav.


AF BIRGIT ROSTRUP

Artikel og interview findes på: tv2nord.dk

Entreprenør, Charles Kastberg, har travlt. Landsbyen Kirketerp i den nordlige del af Hobro er klar med soklerne, og i løbet af nogle måneder kan de første flytte ind i en lille by, der udtrykkeligt hviler på økologi, fællesskab og bæredygtighed.

- Når man køber hus her, så ved folk, at de køber sig ind i noget, hvor fællesskab har en høj værdi. Det afspejler sig også i købsaftaler, lejeaftaler og vedtægter for beboerforeningerne, siger Charles Kastberg.

Historien er afgørende for det nye projekt. Udgangspunktet er de levende hegn og Kirketerp tvillingegården, der er en af Danmarks ældste økologiske gårde.

Nu bliver den til ny landsby med rækkehuse, villaer og et friplejehjem bygget ind i det gamle miljø. Indtil pesten kom i 1300-tallet, husede stedet en stor landsby med egen kirke. De seneste udgravninger har vist, at der var 2.000 grave omkring den gamle kirkeruin.

- Nu er det som om, vi genopfinder et gammelt område, der tilmed har den helt fantastiske kvalitet, at det ligger som en kile ind i Hobro, siger Charles Kastberg.

Rico Holmgård og hans familie med kone og to små børn venter kun på at få taget det første spadestik til drømmehuset i den nye Kirketerp landsby.

- Det er jo altafgørende at flytte sådan et sted hen. Det er et godt sted for vores børn at vokse op i. De får nogle omgivelser, der er trygge og flotte at være i. Og så kan jeg godt lide det tvungne koncept med byggematerialer i tegl, mursten og træ, der kan holde i mange år. Jeg er nyuddannet bygningskonstruktør og fornemmer tydeligt, at der er stor vægt på bæredygtighed. Der er ingen tvivl om, at det her er kommet for at blive siger Rico Holmgård.

Charles Kastberg og hans byggefolk holder skarpt fokus på, at konceptet med økologi, bæredygtighed og fællesskab bliver overholdt.

- Og så er der også den gode mulighed ved den nye landsby, at man faktisk kan bo her fra vugge til grav. Hobro har enormt mange tilflyttere, og for mange af dem, har det været vigtigt, at der også er mulighed for at få forældrene med. De kan jo bo på friplejehjemmet eller i en af lejlighederne i første omgang, siger Charles Kastberg.

Kirketerp-gårdene, som stadig ligger på stedet, er gamle slægtsgårde med fem generationer som fæstebønder og selvejere i fire generationer side 1700-tallet. Den nye økologiske landsby, Kirketerp, er i første omgang projekteret med 26 rækkehuse under Lejerbo, 17 private rækkehuse, 19 villaer og et friplejehjem med 24 pladser. Målet er 400-500 boenheder.

Fælles dyrehold, nyttehaver og mindre fællesarealer – alt sammen økologisk - er rammen om Kirketerp landsbyen. Byggefolkene har på forhånd talt med folk, der i dag bor i Aalborg, Randers, Viborg og Aarhus for at finde ud af, om den økologiske landsby er en god ide. Charles Kastberg er ikke længere i tvivl.

- Folk vil gerne have fællesskab og folk elsker at komme hinanden ved, siger han


Artikel fra Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad

Kæmpe plan: Erhvervsmand vil omdanne marker til 100 boliger og dagligvarebutik
Publiceret: 23.11.2016 11:41
Af Lennart Poulsen

Artiklen findes på: Horsens Folkeblad
Artiklen findes på: Vejle Amts Folkeblad

REMMERSLUND - Området nordøst for Remmerslund ved Hedensted er i dag præget af landbrugsjord, men det skal være fortid, hvis det står til erhvervsmanden Charles Kastberg fra Hobro.

Med sig fra vikingernes hjemstavn bringer han visionen om en helt ny, samlende bydel - og ikke mindst gejsten og evnen til at realisere det. Planen omfatter i første omgang 56 almene boliger og 28 rækkehuse centreret omkring den eksisterende sø og en ny sø parallelt med Hovedvejen.

Endnu længere mod Horsens vil Charles Kastberg rejse træer hen mod Sebberup Skov og udstykke godt 30 parceller midt i et nyetableret rekreativt område.
Hele projektet er lagt an på fællesskab, så der er stor vægt på fællesarealer og offentlig adgang. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening vil vi binde byen sammen med skoven, så resultatet bliver noget, der ikke kun er til gavn for den nye bebyggelse, men lige så meget for løbere, hundelufter og andre, der ønsker adgang til grønne, rekreative områder, siger Charles Kastberg.

I planen er også taget højde for stisystemer til Stjernevejskolen, og der er gjort plads til en ny dagligvarebutik ved Hovedvejen med en ny indkørsel til hele området fra lyskrydset. Udvalget for politisk koordination og økonomi i Hedensted Kommune har netop sagt god for at igangsætte lokalplan-arbejdet - i første omgang dog uden en dagligvarebutik.

Forbinder byerne
I sin nuværende form breder projektet sig over 10 hektar, og der er rig mulighed for videreudvikling på mere landbrugsjord mod nord.
Hedensted Kommune har i den forbindelse tidligere luftet ideen om at udstykke byggegrunde i området omkring den nuværende grusgrav, når den så småt er udtømt.

Allerede nu har borgmester Kirsten Terkilsen (V) dog svært ved at få armene ned over udsigten til et samlingspunkt mellem Hedensted og Løsning.
- Vi har en hel ny bydel, der ser dagens lys. Projektet vil skabe en mere homogen by, der ikke kun udvikler sig i én retning. Vi har i det her projekt visionerne til et område, der vil give et gevaldigt boost og være med til at løfte hele byen med en flot indkørsel til Hedensted, siger borgmester Kirsten Terkilsen (V) med henvisning til, at der på det seneste fortrinsvis er sket byudvikling i den anden ende af byen omkring golfbanen.

Det gamle gadekær bliver bevaret på en mere moderne måde for at understrege forbindelsen blandt de to dele af Remmerslund.

Tiltrækker udvikling
Som det helt store plus i projektet fremhæver Charles Kastberg naboskabet til skoven. Også infrastrukturen med nærhed til motorvej og cykelstier til Stjernevejskolen er blandt de fremtrædende grunde til, at han kan se store perspektiver i at udvikle Remmerslund.

Han understreger dog, at visionerne i lige så høj grad kommer fra Atra Arkitekter, der så mulighederne for en ønskværdig byudvikling.

- Vi er kommet med nye øjne og har givet et frisk syn på, hvordan området kan udvikles, og derfor er det fantastisk at opleve så stor opbakning til at komme i gang med det samme. Skal Hedensted udvikle sig korrekt i fremtiden og fortsat være interessant med mere bosætning og aktiviteter, skal man have fyldt hullet ud i Remmerslund - så kommer meget andet efterfølgende af sig selv, mener Charles Kastberg.

Den politiske og kommunale sagsbehandling forventes at tage et års tid, hvorefter de første boliger - hvis alt klapper optimalt - vil være klar yderligere et års tid senere.

Boligselskabet Lejerbo står for at bygge og administrere de almene boliger, mens det allerede nu er muligt at blive skrevet op til parcellerne, der vil have en størrelse op mod 1000 kvm.

Artikel fra Nordjyske.dk

Op til 616 boliger på Kirketerp-jord
Mariagerfjord Kommune er med på, at Charles Kastberg Kristensen, Hobro, vil bebyggerområdet nordøst for Nordre Ringvej

Publiceret: 18. marts 2015 23:00
Af: Jesper Poulsen

Artiklen findes på: Nordjyske.dk

HOBRO: En helt ny bydel i det nordligste Hobro - mellem Nordre Ringvej, Hadsundvej og jernbanen - lurer på tegnebrættet. En bydel, som fuldt udbygget med op til 616 familiehuse vil være hjemsted for godt og vel 1500 mennesker.

Til sammenligning bor der i dag 1100 mennesker i Valsgaard.
I første omgang handler det om at opføre 150 boliger - vekslende mellem tæt, lav bebyggelse, rækkehuse og gårdhavehuse. Om nogle år vil især tre enklaver med parcelhuse være i fokus. Og måske støbes fundamentet til de første huse allerede inden årets udgang i dette byudviklingsprojekt, som vil indtage den nordøstlige side af Kirketerp udstykningen - skråt over for politistationen og Digterparken.

Bæredygtigt og økologisk
Resterne af den oprindelige landsby Kirketerp - de to Kirketerp gårdejendomme, den gamle kirkeruin, gravhøje og markdiger indtager en vigtig rolle i den nye bydel.
Idemand Charles Kastberg Kristensen, Hobro, vil nemlig integrere stedets kulturhistorie i, hvad han betegner som et ”bæredygtigt udviklingsprojekt med fokus på fællesskab og økologi”.

Gårde ligger centralt
- De to Kirketerp gårde ligger smukt og centralt placeret i boligkvarteret. Og vi tager udgangspunkt i deres økologiske tilgang til landsbrugsdrift ved at skabe et helstøbt boligområde af superhøj kvalitet og med blandede ejerformer.
- Erfaringer viser nemlig, at man får de bedste boligkvarterer ved at blande ejerboliger, lejerboliger og andelsboliger, siger Charles Kastberg, som har hyret Arkitema Architects til at udforme projektet.
- Vi gør brug af nogle af landets dygtigste landskabsarkitekter netop for at kombinere landskab og byudvikling på bedste vis.

Økologiske haver
- Således vil vi udbygge og forlænge de eksisterende markdiger med beplantning og vi vil vedligeholde digerne, så de opleves som grønne kiler i et i øvrigt særdeles grønt område med økologiske haver, hvor vi opsamler og genbruger regnvand.

DN taget med på råd
- Og så har vi taget Danmarks Naturfredningsforening med på råd, siger en begejstret bygherre.
Charles Kastberg Kristensen bebuder, at han vil inddrage sit ”Hobro Golf netværk” i skikkelse af ”dygtige og fremsynede byggevirksomheder som BM Byggeindustri” i projektet.

Ideen hertil udsprang netop af en samtale, han havde med områdets golfspillende ejer, landmand Niels Kristian Kirketerp, der nu har rykket hovedsædet for sit økologiske kvæglandbrug på Kirketerp jordene til Tobberup på den anden side af banen.

Samlet over 40 hektar
Sagen har hidtil figureret på forundersøgelsesstadiet i Mariagerfjords særlige tværfaglige temaudvalg for strategi og udvikling.
Fra at være et område, der er udpeget som ”bevaringsmæssigt landskab”, har udvalget således overbevist Naturstyrelsen om, at det kan bebygges på en måde, der respekterer områdets karakteristika.

Kommunen fik også lov til at overstige kvoten for udlæg af byggejord - rummelighed - med seks hektar. Dermed vil det aktuelle lokalplanområde blive på 16 hektar, hvilket giver plads til 240 boliger - inklusive en samlet randbebyggelse til erhverv på 6,3 hektar.

Erhverv i denne sammenhæng er ensbetydende med ”græsplænevirksomheder” og større forretninger - eksempelvis bilforretning eller tømrerhandel. I den reviderede kommuneplan, der skal gælde efter 2017 kan der - hvis behovet viser sig - tages hul på et endnu større perspektivområde. Det rummer 16.3 hektar til 376 boliger samt 9,7 hektar til rekreativt areal,

- For købere eller lejere i det først bebyggede boligområde er det jo vigtigt at kunne se, hvad områderne bagved er planlagt til, betoner Charles Kastberg.

Artikel Hobro Avis

Unikt byudviklingsprojekt ved Kirketerp i Hobro
Når et erhvervsnetværk får en god idé


De fleste har prøvet at få en rigtig god ide, for efterfølgende at synes, at det er urealistisk at føre den ud i livet alene.

Historien om Kirketerp byudviklingsprojekt er en ide, der er udsprunget i Hobro Golf erhvervsnetværk, først i en tilfældig samtale mellem Niels Kristian Kirketerp og Charles Kastberg. Det ene ord tog det andet, og i løbet af nogle få timer, blev grundideen til nemlig at skabe et bæredygtigt byudviklingsprojekt med fokus på fællesskab og økologi. Og siden er det gået rigtigt stærkt, da både Mariagerfjord kommune og en række af netværkets store virksomheder er med i projektet.

- Det er et meget attraktivt område og vel det mest bynære område i Hobro, hvor der endnu ikke er anlagt et boligområde. Desuden er det tæt på motorvejen, skolerne i Rosendal og Valsgaard og med kort afstand ind til centrum og banegården i Hobro.

Ny bydel i Hobro Nord
- Boligområdet kommer til at bestå af indbydende bæredygtige boliger i ét og to plan af arkitektonisk kvalitet, som et bredt publikum kan have råd til, med rekreative økologisk dyrkede fællesarealer, der understøtter fællesskabet. Det er boliger, der kan være attraktive for alle, herunder også tilflyttere fra blandt andet Aalborg, Randers og Aarhus. For den unge familie, det ældre par eller familien fra landsbyen, der gerne vil hel tæt på Hobros mange tilbud.

- Samtidig er beliggenheden attraktiv for mange erhverv, som ønsker maksimal synlighed, og kunne også være et oplagt sted for offentlige administration.

Direktør Poul Mikkelsen fra BM Byggeindustri, som også er en del af erhvervsnetværket i Hobro Golfklub, bliver den første virksomhed til at bygge på grunden. BM Byggeindustri planlægger, når lokalplanarbejdet er færdigt at opføre 30 gårdhavehuse og 10 til 15 villaer i området. ”Vores bæredygtige byggekoncept, hænger perfekt sammen med den måde, som Kirketerp bebyggelsen skal opføres på”, fortæller Poul Mikkelsen.

Økologi, bæredygtighed og fællesskab
- Boligområdet tager udgangspunkt i Kirketerp-gårdenes økologiske tilgang til det at drive landbrug.
- Samtidig skal den geografiske placering mellem land og by, stedets kulturhistorie, bæredygtighed og massevis af smukke fællesarealer, samlet set skabe et unikt boligområde med kant. Med andre ord en smuk grøn kile i Hobro, der bliver attraktiv både som bolig og som hjemsted for virksomheder, slutter Charles.

Danmarks Naturfredningsforening har fra starten været inddraget i arbejdet med den nye bydel. Foreningen har været en aktiv medspiller, og har afgivet en egentlig støtteerklæring til projektet.

Lokalplanarbejdet går i gang nu og forventes afsluttet ultimo 2015.

Herfra er det bare at ønske alt mulig held og lykke med projektet, der blev født i erhvervsnetværket i Hobro Golfklub, og hvor mange af netværkets virksomheder allerede er med i den fortsatte udvikling af projektet.

Bjerre Herred Landbrugsselskab har igen opnået et AAA-diplom fra Soliditet, 2016

Vi er stolt over at kunne meddele, at vores landbrugsselskab Bjerre Herred har, som et af de få, opnået den højeste kreditværdighed givet i Danmark - AAA rating.

AAA gives til virksomheder i Danmark med en meget solid økonomi og en meget god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. AAA-rating er et tegn på kvalitet, der giver Bjerre Herred et solidt grundlag for forhandlingerne på indgåelse af forretningsaftaler med kunder og leverandører.
Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.