Nyheder

Nyt friplejehjem trak fulde huse

I over en time vrimlede det ind med mennesker på Hobro friplejehjem. Gange og opholdsrum var stuvende fulde. Indvielsen måtte holdes uden facade og skilt, da det først kunne leveres på onsdag.I over en time vrimlede det ind med mennesker på Hobro friplejehjem. Gange og opholdsrum var stuvende fulde. Indvielsen måtte holdes uden facade og skilt, da det først kunne leveres på onsdag.Artikel fra Hobro Avis 2. februar 2019

Flere hundrede mennesker var med til at indvi friplejehjem

HOBRO: Der var sort af mennesker, da Hobro Friplejehjem lørdag slog dørene op til indvielse i Hobro Nord.

Flere hundrede havde lagt vejen forbi hjemmet på Købmagergade, og rundt på gangene måtte folk sno sig forbi hinanden, mens de blev vist rundt af husets nyansatte personale.

- Det er altid spændende, hvor mange der kommer. Foreløbig må vi sige, at vi er blevet taget godt imod, sagde Jørgen Pontoppidan.

- Der er fortsat ledige pladser på hjemmet. Cirka halvdelen af de 24 lejligheder er reserveret.

- I løbet af februar rykker der nogle ægtepar ind - både herfra og fra andre kommuner. Med den interesse, vi har oplevet, gætter jeg på, at vi har fyldt op om tre-fire måneder, anslår Susanne Gerberg Madsen.

Beboere på friplejehjemmet i Hobro skal betale cirka 8000 kroner i husleje om måneden. Kosten, der laves fra bunden af personalet i plejehjemmets eget køkken, løber op i cirka 3400 kroner.

- livet skal være så tæt på den tilværelse, beboerne havde, før de kom her, sagde bestyrelsesformand Jørgen Pontoppidan- livet skal være så tæt på den tilværelse, beboerne havde, før de kom her, sagde bestyrelsesformand Jørgen PontoppidanBiescentrets husorkester sørgede for den musikalske underholdning. Det foregik både på violin, guitar, trommer, harmonika, fløjte og savBiescentrets husorkester sørgede for den musikalske underholdning. Det foregik både på violin, guitar, trommer, harmonika, fløjte og sav

Bydel vokser til dobbelt størrelse: Her gik arbejdet med 30 nye boliger i gang

Fra venstre bestod torsdagens spadestikskvartet af Claus Junge fra Junge Byg, borgmester Kasper Glyngø (S), lodsejer Charles Kastberg og formand Benny Haugsted fra Lejerbo Trekanten.Fra venstre bestod torsdagens spadestikskvartet af Claus Junge fra Junge Byg, borgmester Kasper Glyngø (S), lodsejer Charles Kastberg og formand Benny Haugsted fra Lejerbo Trekanten.Artikel fra Horsens folkeblad d. 7. december 2018

Lejerbo gik torsdag formiddag officielt i jorden med første spadestik på det, der begynder som 30 almene boliger og munder ud i en naturskøn bydel.

Remmerslund: Gravearbejdet var godt nok tyvstartet for noget tid siden, men det afholdte torsdag formiddag ikke en kvartet fra officielt at grave første del af et 18 hektar stort udviklingsprojekt i gang.

I første omgang vil i alt 30 almene boliger på ca. 110 kvm med Lejerbo som bygherre stå klar i sommeren 2020. Dermed vil Remmerslund med ét vokse til ca. dobbelt størrelse, og trods ventetiden er der allerede pæn interesse for de familievenlige boliger i to plan.

- Vi er altid interesserede i at bygge, hvor der er brug for det. Og det er vi sikre på, der er her. Så da Charles (Kastberg, lodsejer, red.) havde lidt jord tilovers, var vi ikke længe om at blive enige om, det var et projekt, vi gerne ville stå i spidsen for, sagde formand Benny Haugsted fra Lejerbo Trekanten under det obligatoriske første spadestik.


Huslejen er endnu ikke fastsat, men forventes ifølge Lejerbo som et absolut minimum at ligge på den gode side af 8000 kr. om måneden. For prisen får man til gengæld egen have eller terrasse samt udsigt til gadekær og vandhul. Alt sammen koblet sammen i et stisystem mod den statsanlagte Sebberup Skov.

"Det er en hel ny verden, der åbner sig, og som man kan se på arkæologien herude, er det et sted, man altid har villet bo." Charles Kastberg, lodsejer

Første del af de mange nye lejeboliger i Remmerslund kommer til at centrere sig omkring byens sø. Illustration: Atra ArkitekterFørste del af de mange nye lejeboliger i Remmerslund kommer til at centrere sig omkring byens sø. Illustration: Atra Arkitekter
Bydelen bevarer sit navn

Ud over de kommende boliger er der planer om yderligere lejeboliger samt parceller, så området fuldt udbygget tæller ca. 170 forskelligartede boliger.

Og selvom Remmerslund nu vokser til en mindre bydel og nok også på sigt vil smelte sammen med Løsning på grund af lignende planer dér, skal mangeårige beboere ikke frygte for pludselig at skulle bo i en anden by.

- Det er lidt upersonligt, hvis vi eksempelvis "bare" skulle til at kalde det Hedensted Øst, så den charme vil vi gerne holde fast i, sagde borgmester Kasper Glyngø (S).

Lokalplanen for den øvrige del af projektet, der også tæller skovrejsning samt anlæggelse af sø og ny vejadgang, er i høring frem til udgangen af januar.

Der skulle ikke det store benarbejde til at gå i jorden, da det officielle startskud til 30 almene boliger i Remmerslund lød.Der skulle ikke det store benarbejde til at gå i jorden, da det officielle startskud til 30 almene boliger i Remmerslund lød.Ikke alle var lige fornuftigt klædt på til det første spadestik i Remmerslund.Ikke alle var lige fornuftigt klædt på til det første spadestik i Remmerslund.

Sådan skal nyt kæmpe-boligområde se ud

Lokalplanen er delt op i 13 delområder. Nummer 7 og 12 er udlagt til rekreative formål med mulighed for et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Derudover kan der være stier, bænke, legeplads, bålhytte mm. Delområde 13 er udlagt til skovrejsning. De øvrige delområder er udlagt til hhv. tæt-lav (rækkehuse mv.) og åben-lav (parcelhuse) bebyggelse. Kort: Hedensted KommuneLokalplanen er delt op i 13 delområder. Nummer 7 og 12 er udlagt til rekreative formål med mulighed for et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Derudover kan der være stier, bænke, legeplads, bålhytte mm. Delområde 13 er udlagt til skovrejsning. De øvrige delområder er udlagt til hhv. tæt-lav (rækkehuse mv.) og åben-lav (parcelhuse) bebyggelse. Kort: Hedensted KommuneArtikel fra Horsens folkeblad d. 11. november 2018

Ny bydel i Remmerslund kan foruden skov og søer indeholde op til 170 boliger. Teknisk udvalg er klar til at sende lokalplan i høring.

Remmerslund: Allerede fra begyndelsen af det nye år, forventer Hedensted Kommune at kunne gå i gang med udstykningen af en helt ny bydel nordøst for Remmerslund mellem Hedensted og Løsning.

Teknisk udvalg har netop sagt ja til at sende en lokalplan i høring for området, der dækker over hele 18 hektar, og som foruden søer og skov skal indeholde op til 170 boliger.

- Det bliver en blanding af private og kommunale grunde, og der skal både være rækkehuse og parcelhuse. Området ligger centralt med hurtig adgang til motorvejen, og vi forventer, at der bliver en god efterspørgsel på grundene, siger Lene Tingleff (V), formand for teknisk udvalg.

Skov og legepladser

Området, der i dag består af åbne markarealer, blev for tre år siden opkøbt af en erhvervsmand fra Hobro, Charles Kastberg, der gerne ville udvikle det til et boligområde.

Hedensted Kommune har i den forbindelse købt en del af jorden, så det bliver et blandt privat og kommunalt projektet, meget lig det, der lige nu er godt i gang med at skyde op i Lille Dalby Bakker.

I den østlige ende af området ved Remmerslund har Charles Kastberg planer om at rejse skov, og der er i boligområdet udlagt flere grønne arealer til rekreative formål. Der er i forvejen to søer i området, men planer om at etablere yderligere en sø, blandt andet for at afhjælpe overfladevandet.

- Det bliver ret attraktivt med store grønne fællesområder, skov og masser af stier. Ud mod Hovedvejen er der planer om at opføre en støjvold, siger Lene Tingleff.

Lejerbo bygger nu
Der bliver adgang til området fra netop Hovedvejen, hvorfra en stamvej leder gennem området og til to fordelingsveje. Herfra vil de fleste boliger være tilsluttet.

Byrådet skal på sit næste møde godkende, at lokalplanen sendes i høring. Hvis de som ventet nikker ja til det, kommer den i offentlig høring frem til 30. januar.

Allerede nu er der i øvrigt aktivitet i området, da Lejerbo på et tilstødende areal er i gang med at opføre 30 lejeboliger.

Han blev landmand ved et heldigt tilfælde

LANDBRUGET ER FOR SPECIALISTER, MENER CHARLES KASTBERG. ALLIGEVEL HAR HAN KASTET SIG HOVEDKULS UD I ERHVERVET.LANDBRUGET ER FOR SPECIALISTER, MENER CHARLES KASTBERG. ALLIGEVEL HAR HAN KASTET SIG HOVEDKULS UD I ERHVERVET.Artikel fra Landbrugsavisen d. 23. august 2018

Charles Kastberg kigger tilfreds ud over landskabet fra den lille bakketop, hvor han har kørt bilen ind til grøftekanten.

»Her kan man rigtig se det«, siger han og udpeger ivrigt Bjerre Herreds Landbrugsselskabs jorder i det kuperede landskab mellem Horsens og Hedensted.

56-årige Charles Kastberg er egentlig fødevaremand med salgs- og marketingstillinger i fiske- og kyllingeindustrien. Men i 2014 ringede en bank.

»De spurgte, om jeg var interesseret i at købe en gård. Vi regnede på tallene og holdt et møde. Ved slutningen af mødet sagde de: ’der blev du gårdejer’«, fortæller han.

»Før det var det eneste, jeg havde med landbrug at gøre, at jeg havde lavet en golfbane ved Hobro«, smiler han.

Han købte først 170 hektar, og et halvt år senere 130 mere. Med i købet fulgte en alvsbesætning med 750 årssøer.

Forpagtere konkurs
Driften har ikke været problemfri. Den første forpagter af besætningen blev rekonstureret og Charles Kastberg måtte overtage. Det samme skete med forpagteren af jordbruget et år senere, og kun med hiv og sving fik man høsten i hus.

I dag driver han selv jorden. En beregning i bestyrelsen viste, at det ikke kunne betale sig at købe maskiner, så der er maskinstation på.

Efter selv at have haft ansvaret for avlen et års tid, fik Charles Kastberg nye forpagtere på.
»Kun 20 procent af svineproducenterne klarer sig rigtig godt. Det ville være urealistisk at tro, at vi kunne komme udefra og gøre det lige så godt. Vi har løftet det til et niveau, og så har vi afhændet det til nogle, der kan bringe det videre. Vi har brugt mange kræfter på at have de bedste medarbejdere og samarbejdspartnere.«

Bag sig har han en bestyrelse med to venner og landmænd.

»Det sikrer, at vi ikke begår unødvendige fejl. Meget kunne være gået helt anderledes, hvis ikke jeg havde fået så mange gode råd«, siger han og kalder landbruget et specialisterhverv. Men også et erhverv, der bringer familien sammen.

Derfor er et af de huse, der nu renoveres, bestemt for familien. Så kan de bruge weekender på at gå på jagt, nyde naturen og følge landbruget.

»Vi har en kæmpe glæde ved at have det her landbrug. Det er på rekordtid blevet en del af vores identitet i familien«, siger han.

»Landbrug holder mig på tæerne. Hvis jeg troede, at jeg kom fra en branche med meget udsving i priserne, så er jeg blevet klogere. Man skal have hele verden i hovedet. Det er enormt sjovt, men kan også give mig hovedpine. For et landbrug, der giver underskud, gider jeg ikke«.

Hidtil er det heller ikke gået sådan. Selskabet bag har på få de år oparbejdet en egenkapital på 14 mio. kr. Det skyldes stigninger i jordpriser, udlægning til byjord, samt værdistigningerne på de istandsatte huse. Charles Kastberg synes, at det hele hænger naturligt sammen for et landbrug.

»Køber man en gård, har man også en forpligtelse til at drive det, synes jeg. Der skal være liv og mange folk, det hører sig til på landet. Jeg forstår godt landbrugets bekymring for, at det hele bliver købt af fonde og investorer. Men det er ikke den måde, vi driver det på.«