Bjerre Herred Landbrugselskab

Bjerre Herred Landbrugsselskab investerer i agerjord med en høj bonitet. Bjerre herred Landbrugsselskab ejer i dag 350 ha agerjord syd for Horsens med egen maskinpark.

I bestyrelsen sidder:
Peter Svend Sørensen, Bestyrelsesformand
Lars Tolborg, Næstformand
Michael Levy, Bestyrelsesmedlem
Charles Kastberg Christensen, Direktør