Hobro Kirketerp

Nyt friplejehjem trak fulde huse

I over en time vrimlede det ind med mennesker på Hobro friplejehjem. Gange og opholdsrum var stuvende fulde. Indvielsen måtte holdes uden facade og skilt, da det først kunne leveres på onsdag.I over en time vrimlede det ind med mennesker på Hobro friplejehjem. Gange og opholdsrum var stuvende fulde. Indvielsen måtte holdes uden facade og skilt, da det først kunne leveres på onsdag.Artikel fra Hobro Avis 2. februar 2019

Flere hundrede mennesker var med til at indvi friplejehjem

HOBRO: Der var sort af mennesker, da Hobro Friplejehjem lørdag slog dørene op til indvielse i Hobro Nord.

Flere hundrede havde lagt vejen forbi hjemmet på Købmagergade, og rundt på gangene måtte folk sno sig forbi hinanden, mens de blev vist rundt af husets nyansatte personale.

- Det er altid spændende, hvor mange der kommer. Foreløbig må vi sige, at vi er blevet taget godt imod, sagde Jørgen Pontoppidan.

- Der er fortsat ledige pladser på hjemmet. Cirka halvdelen af de 24 lejligheder er reserveret.

- I løbet af februar rykker der nogle ægtepar ind - både herfra og fra andre kommuner. Med den interesse, vi har oplevet, gætter jeg på, at vi har fyldt op om tre-fire måneder, anslår Susanne Gerberg Madsen.

Beboere på friplejehjemmet i Hobro skal betale cirka 8.000 kroner i husleje om måneden. Kosten, der laves fra bunden af personalet i plejehjemmets eget køkken, løber op i cirka 3.400 kroner.

- livet skal være så tæt på den tilværelse, beboerne havde, før de kom her, sagde bestyrelsesformand Jørgen Pontoppidan- livet skal være så tæt på den tilværelse, beboerne havde, før de kom her, sagde bestyrelsesformand Jørgen PontoppidanBiescentrets husorkester sørgede for den musikalske underholdning. Det foregik både på violin, guitar, trommer, harmonika, fløjte og savBiescentrets husorkester sørgede for den musikalske underholdning. Det foregik både på violin, guitar, trommer, harmonika, fløjte og sav

Rejsegilde på Hobro Friplejehjem

Onsdag 15. august 2018 kl. 17:00

Tirsdag middag var der rejsegilde hos Hobro Friplejehjem, som skyder op på den nye bydel - Kirketerp - i Hobro Nord...


- Der er sket meget her på området siden november måned, hvor vi nærmest i vaders tog det første spadestik til Hobro Friplejehjem. Og senest i den varmeste sommer i mands minde, hvor alle I håndværkere har slidt for at nå hertil i dag, hvor vi kan fejre rejsegilde, fortalte bestyrelsesformand for Hobro Friplejehjem Jørgen Pontoppidan i sin tale og glædede sig over den store opbakning projektet møder fra sponsorer og kommende beboere.

Efter velkomst og taler var der mulighed for at forsyne sig i pølsevognen og kigge nærmere på det igangværende byggeri. Byggeriet af Hobro Friplejehjem med 24 boliger på den nye bydel i Hobro, Kirketerp, forventes at stå færdigt i foråret 2019.

Det er med en lille forsinkelse i forhold til de første udmeldelser, men det skyldes det meget svingende danske vejr samt udfordring med at skaffe håndværkere til at bygge det nye superplejehjem i Hobro.

Artiklen ses på fjordavisen.nu

Rejsegilde på Hobro Friplejehjem

Byggeriet af Hobro Friplejehjem ved Kirketerp er godt på vej. Det blev markeret med et rejsegilde tirsdag

HOBRO: Tirsdag var flaget og kransen hejst til rejsegilde på det ny Hobro Friplejehjem ved Kirketerp i Hobro Nord. Mens der blev langet hotdogs over disken i pølsevognen, kunne naboer, borgere, politikere og andre interesserede kaste et nysgerrigt blik på konturerne og gå en tur rundt mellem de færdige mure. Byggeriet har været i gang siden november sidste år. Et regnfuldt efterår, en lang vinter og mangel på håndværkere har forsinket arbejdet, Friplejehjemmets bestyrelse regner med at kunne slå dørene op 1. februar. Hjemmet kommer til at indeholde 24 plejeboliger, fællesarealer med opholdsrum, køkken og cafeteria. Udenfor skal det omkranses af en stor sansehave og en økologisk nyttehave med dyrehold.

Inden længe åbner bestyrelsen op for en venteliste. Borgere fra hele landet kan skrive sig op, hvis de er visiteret til plejehjem af deres hjemkommune.

Friplejehjemmet beløber sig til i alt 47 millioner kroner og bliver det første af sin slags i Mariagerfjord Kommune.

Artiklen ses på nordjyske.dk

Pressemeddelse - Foreningen Kirketerp Senior Bofællesskab stiftet

Om foreningen "Kirketerp Senior Bofællesskab"

I forbindelse med at den nye bydel, Kirketerp i Hobro nord begynder at tage form, har en kreds af privatpersoner den 11.11.2017 stiftet foreningen "Kirketerp Senior Bofællesskab".

Foreningen har nedsat sig med en bestyrelse, der i samarbejde med projektudvikler Charles Kastberg og en række andre interessenter undersøger muligheden for at opføre et antal senior lejeboliger på Kirketerps arealer.

Ud over seniorboligerne vil muligheden for at etablere og drive fælles faciliteter som f.eks. køkken, spisesal, orangeri, nyttehave, værksteder, gæsteværelser etc. blive undersøgt.

Et væsentligt aspekt for foreningen "Kirketerp Senior Bofællesskab" er, at den bygger på og viderefører værdier fra landbruget Kirketerp såsom bæredygtighed, økologi, grøn energiforsyning og social ansvarlighed. Værdier, som også kendetegner det overordnede Kirketerp byudviklingsprojekt.

Foreningen indkalder til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne i foråret 2018.
Det er foreningens målsætning at tegne minimum 25 medlemskaber inden generalforsamlingen i foråret 2018. Målsætningen er sat med henblik på at sikre et tilstrækkeligt interessegrundlag for at gå videre i arbejdet med realiseringen af projektet.

Derfor skal du melde dig ind i foreningen

  • Du støtter ideen om at realisere et Seniorbofællesskab i Kirketerp udstykningen

  • Du sikrer dig løbende info om projektets fremdrift

  • Du får mulighed for aktivt at påvirke projektets udvikling jvf. foreningens vedtægter

  • Et medlemskab sikrer, at du er skrevet op til en bolig i Seniorbofællesskabet jvf. foreningens vedtægter

  • Du forpligter dig ikke økonomisk for projektet ud over det årlige kontingent før du skriver under på en lejekontrakt med bygherren jvf. foreningens vedtægter

Kontaktinfo

Er du interesseret i yderligere oplysninger, så kontakt formanden for Kirketerp Senior Bofællesskab.

Formand: Mikael Kau
email: mikael.kau@ratio.nu
mobil: +45 4228 5152

Medlemskab

Du er medlem, når vi har registreret dine kontaktdata samt din indbetaling på foreningens konto: Reg.nr. 9337 Kt.nr. 2074227212. (se link nederst på siden om hvordan du gør)

Al kommunikation til medlemmer vil foregå digitalt.

Medlemskontingent 2017 til 31/12-2018

Par/samboende kr. 150
Enkeltpersoner kr. 100

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om hele Kirketerp byudviklingsprojekt og følge foreningen Kirketerp Senior Bofællesskab HER.

21.11.2017
Bestyrelsen

Økologisk landsby skyder op i Hobro
En af de første regulære økologiske landsbyer i Danmark bliver lige nu opført i Hobro. Rækkehuse, villaer og et plejehjem på samme sted skal ifølge bygherrerne gøre det til et bosted fra vugge til grav.

Artikel og interview findes på: tv2nord.dk AF BIRGIT ROSTRUP

Entreprenør, Charles Kastberg, har travlt. Landsbyen Kirketerp i den nordlige del af Hobro er klar med soklerne, og i løbet af nogle måneder kan de første flytte ind i en lille by, der udtrykkeligt hviler på økologi, fællesskab og bæredygtighed.

- Når man køber hus her, så ved folk, at de køber sig ind i noget, hvor fællesskab har en høj værdi. Det afspejler sig også i købsaftaler, lejeaftaler og vedtægter for beboerforeningerne, siger Charles Kastberg.

Historien er afgørende for det nye projekt. Udgangspunktet er de levende hegn og Kirketerp tvillingegården, der er en af Danmarks ældste økologiske gårde.

Nu bliver den til ny landsby med rækkehuse, villaer og et friplejehjem bygget ind i det gamle miljø. Indtil pesten kom i 1300-tallet, husede stedet en stor landsby med egen kirke. De seneste udgravninger har vist, at der var 2.000 grave omkring den gamle kirkeruin.

- Nu er det som om, vi genopfinder et gammelt område, der tilmed har den helt fantastiske kvalitet, at det ligger som en kile ind i Hobro, siger Charles Kastberg.

Rico Holmgård og hans familie med kone og to små børn venter kun på at få taget det første spadestik til drømmehuset i den nye Kirketerp landsby.

- Det er jo altafgørende at flytte sådan et sted hen. Det er et godt sted for vores børn at vokse op i. De får nogle omgivelser, der er trygge og flotte at være i. Og så kan jeg godt lide det tvungne koncept med byggematerialer i tegl, mursten og træ, der kan holde i mange år. Jeg er nyuddannet bygningskonstruktør og fornemmer tydeligt, at der er stor vægt på bæredygtighed. Der er ingen tvivl om, at det her er kommet for at blive siger Rico Holmgård.

Charles Kastberg og hans byggefolk holder skarpt fokus på, at konceptet med økologi, bæredygtighed og fællesskab bliver overholdt.

- Og så er der også den gode mulighed ved den nye landsby, at man faktisk kan bo her fra vugge til grav. Hobro har enormt mange tilflyttere, og for mange af dem, har det været vigtigt, at der også er mulighed for at få forældrene med. De kan jo bo på friplejehjemmet eller i en af lejlighederne i første omgang, siger Charles Kastberg.

Kirketerp-gårdene, som stadig ligger på stedet, er gamle slægtsgårde med fem generationer som fæstebønder og selvejere i fire generationer side 1700-tallet. Den nye økologiske landsby, Kirketerp, er i første omgang projekteret med 26 rækkehuse under Lejerbo, 17 private rækkehuse, 19 villaer og et friplejehjem med 24 pladser. Målet er 400-500 boenheder.

Fælles dyrehold, nyttehaver og mindre fællesarealer – alt sammen økologisk - er rammen om Kirketerp landsbyen. Byggefolkene har på forhånd talt med folk, der i dag bor i Aalborg, Randers, Viborg og Aarhus for at finde ud af, om den økologiske landsby er en god ide. Charles Kastberg er ikke længere i tvivl.

- Folk vil gerne have fællesskab og folk elsker at komme hinanden ved, siger han

Op til 616 boliger på Kirketerp-jord
Mariagerfjord Kommune er med på, at Charles Kastberg Kristensen, Hobro, vil bebyggerområdet nordøst for Nordre Ringvej

Artikel fra Nordjyske.dk Af Jesper Poulsen

Publiceret: 18. marts 2015 23:00

HOBRO: En helt ny bydel i det nordligste Hobro - mellem Nordre Ringvej, Hadsundvej og jernbanen - lurer på tegnebrættet. En bydel, som fuldt udbygget med op til 616 familiehuse vil være hjemsted for godt og vel 1500 mennesker.

Til sammenligning bor der i dag 1100 mennesker i Valsgaard.
I første omgang handler det om at opføre 150 boliger - vekslende mellem tæt, lav bebyggelse, rækkehuse og gårdhavehuse. Om nogle år vil især tre enklaver med parcelhuse være i fokus. Og måske støbes fundamentet til de første huse allerede inden årets udgang i dette byudviklingsprojekt, som vil indtage den nordøstlige side af Kirketerp udstykningen - skråt over for politistationen og Digterparken.

Bæredygtigt og økologisk
Resterne af den oprindelige landsby Kirketerp - de to Kirketerp gårdejendomme, den gamle kirkeruin, gravhøje og markdiger indtager en vigtig rolle i den nye bydel.
Idemand Charles Kastberg Kristensen, Hobro, vil nemlig integrere stedets kulturhistorie i, hvad han betegner som et ”bæredygtigt udviklingsprojekt med fokus på fællesskab og økologi”.

Gårde ligger centralt
- De to Kirketerp gårde ligger smukt og centralt placeret i boligkvarteret. Og vi tager udgangspunkt i deres økologiske tilgang til landsbrugsdrift ved at skabe et helstøbt boligområde af superhøj kvalitet og med blandede ejerformer.
- Erfaringer viser nemlig, at man får de bedste boligkvarterer ved at blande ejerboliger, lejerboliger og andelsboliger, siger Charles Kastberg, som har hyret Arkitema Architects til at udforme projektet.
- Vi gør brug af nogle af landets dygtigste landskabsarkitekter netop for at kombinere landskab og byudvikling på bedste vis.

Økologiske haver
- Således vil vi udbygge og forlænge de eksisterende markdiger med beplantning og vi vil vedligeholde digerne, så de opleves som grønne kiler i et i øvrigt særdeles grønt område med økologiske haver, hvor vi opsamler og genbruger regnvand.

DN taget med på råd
- Og så har vi taget Danmarks Naturfredningsforening med på råd, siger en begejstret bygherre.
Charles Kastberg Kristensen bebuder, at han vil inddrage sit ”Hobro Golf netværk” i skikkelse af ”dygtige og fremsynede byggevirksomheder som BM Byggeindustri” i projektet.

Ideen hertil udsprang netop af en samtale, han havde med områdets golfspillende ejer, landmand Niels Kristian Kirketerp, der nu har rykket hovedsædet for sit økologiske kvæglandbrug på Kirketerp jordene til Tobberup på den anden side af banen.

Samlet over 40 hektar
Sagen har hidtil figureret på forundersøgelsesstadiet i Mariagerfjords særlige tværfaglige temaudvalg for strategi og udvikling.
Fra at være et område, der er udpeget som ”bevaringsmæssigt landskab”, har udvalget således overbevist Naturstyrelsen om, at det kan bebygges på en måde, der respekterer områdets karakteristika.

Kommunen fik også lov til at overstige kvoten for udlæg af byggejord - rummelighed - med seks hektar. Dermed vil det aktuelle lokalplanområde blive på 16 hektar, hvilket giver plads til 240 boliger - inklusive en samlet randbebyggelse til erhverv på 6,3 hektar.

Erhverv i denne sammenhæng er ensbetydende med ”græsplænevirksomheder” og større forretninger - eksempelvis bilforretning eller tømrerhandel. I den reviderede kommuneplan, der skal gælde efter 2017 kan der - hvis behovet viser sig - tages hul på et endnu større perspektivområde. Det rummer 16.3 hektar til 376 boliger samt 9,7 hektar til rekreativt areal,

- For købere eller lejere i det først bebyggede boligområde er det jo vigtigt at kunne se, hvad områderne bagved er planlagt til, betoner Charles Kastberg.

Unikt byudviklingsprojekt ved Kirketerp i Hobro - Når et erhvervsnetværk får en god idé

Artikel Hobro Avis

De fleste har prøvet at få en rigtig god ide, for efterfølgende at synes, at det er urealistisk at føre den ud i livet alene.

Historien om Kirketerp byudviklingsprojekt er en ide, der er udsprunget i Hobro Golf erhvervsnetværk, først i en tilfældig samtale mellem Niels Kristian Kirketerp og Charles Kastberg. Det ene ord tog det andet, og i løbet af nogle få timer, blev grundideen til nemlig at skabe et bæredygtigt byudviklingsprojekt med fokus på fællesskab og økologi. Og siden er det gået rigtigt stærkt, da både Mariagerfjord kommune og en række af netværkets store virksomheder er med i projektet.

- Det er et meget attraktivt område og vel det mest bynære område i Hobro, hvor der endnu ikke er anlagt et boligområde. Desuden er det tæt på motorvejen, skolerne i Rosendal og Valsgaard og med kort afstand ind til centrum og banegården i Hobro.

Ny bydel i Hobro Nord
- Boligområdet kommer til at bestå af indbydende bæredygtige boliger i ét og to plan af arkitektonisk kvalitet, som et bredt publikum kan have råd til, med rekreative økologisk dyrkede fællesarealer, der understøtter fællesskabet. Det er boliger, der kan være attraktive for alle, herunder også tilflyttere fra blandt andet Aalborg, Randers og Aarhus. For den unge familie, det ældre par eller familien fra landsbyen, der gerne vil hel tæt på Hobros mange tilbud.

- Samtidig er beliggenheden attraktiv for mange erhverv, som ønsker maksimal synlighed, og kunne også være et oplagt sted for offentlige administration.

Direktør Poul Mikkelsen fra BM Byggeindustri, som også er en del af erhvervsnetværket i Hobro Golfklub, bliver den første virksomhed til at bygge på grunden. BM Byggeindustri planlægger, når lokalplanarbejdet er færdigt at opføre 30 gårdhavehuse og 10 til 15 villaer i området. ”Vores bæredygtige byggekoncept, hænger perfekt sammen med den måde, som Kirketerp bebyggelsen skal opføres på”, fortæller Poul Mikkelsen.

Økologi, bæredygtighed og fællesskab
- Boligområdet tager udgangspunkt i Kirketerp-gårdenes økologiske tilgang til det at drive landbrug.
- Samtidig skal den geografiske placering mellem land og by, stedets kulturhistorie, bæredygtighed og massevis af smukke fællesarealer, samlet set skabe et unikt boligområde med kant. Med andre ord en smuk grøn kile i Hobro, der bliver attraktiv både som bolig og som hjemsted for virksomheder, slutter Charles.

Danmarks Naturfredningsforening har fra starten været inddraget i arbejdet med den nye bydel. Foreningen har været en aktiv medspiller, og har afgivet en egentlig støtteerklæring til projektet.

Lokalplanarbejdet går i gang nu og forventes afsluttet ultimo 2015.

Herfra er det bare at ønske alt mulig held og lykke med projektet, der blev født i erhvervsnetværket i Hobro Golfklub, og hvor mange af netværkets virksomheder allerede er med i den fortsatte udvikling af projektet.