Hedensted byudvikling

Bydel vokser til dobbelt størrelse: Her gik arbejdet med 30 nye boliger i gang

Fra venstre bestod torsdagens spadestikskvartet af Claus Junge fra Junge Byg, borgmester Kasper Glyngø (S), lodsejer Charles Kastberg og formand Benny Haugsted fra Lejerbo Trekanten.Fra venstre bestod torsdagens spadestikskvartet af Claus Junge fra Junge Byg, borgmester Kasper Glyngø (S), lodsejer Charles Kastberg og formand Benny Haugsted fra Lejerbo Trekanten.Artikel fra Horsens folkeblad d. 7. december 2018

Lejerbo gik torsdag formiddag officielt i jorden med første spadestik på det, der begynder som 30 almene boliger og munder ud i en naturskøn bydel.

Remmerslund: Gravearbejdet var godt nok tyvstartet for noget tid siden, men det afholdte torsdag formiddag ikke en kvartet fra officielt at grave første del af et 18 hektar stort udviklingsprojekt i gang.

I første omgang vil i alt 30 almene boliger på ca. 110 kvm med Lejerbo som bygherre stå klar i sommeren 2020. Dermed vil Remmerslund med ét vokse til ca. dobbelt størrelse, og trods ventetiden er der allerede pæn interesse for de familievenlige boliger i to plan.

- Vi er altid interesserede i at bygge, hvor der er brug for det. Og det er vi sikre på, der er her. Så da Charles (Kastberg, lodsejer, red.) havde lidt jord tilovers, var vi ikke længe om at blive enige om, det var et projekt, vi gerne ville stå i spidsen for, sagde formand Benny Haugsted fra Lejerbo Trekanten under det obligatoriske første spadestik.


Huslejen er endnu ikke fastsat, men forventes ifølge Lejerbo som et absolut minimum at ligge på den gode side af 8000 kr. om måneden. For prisen får man til gengæld egen have eller terrasse samt udsigt til gadekær og vandhul. Alt sammen koblet sammen i et stisystem mod den statsanlagte Sebberup Skov.

"Det er en hel ny verden, der åbner sig, og som man kan se på arkæologien herude, er det et sted, man altid har villet bo." Charles Kastberg, lodsejer

Første del af de mange nye lejeboliger i Remmerslund kommer til at centrere sig omkring byens sø. Illustration: Atra ArkitekterFørste del af de mange nye lejeboliger i Remmerslund kommer til at centrere sig omkring byens sø. Illustration: Atra Arkitekter
Bydelen bevarer sit navn

Ud over de kommende boliger er der planer om yderligere lejeboliger samt parceller, så området fuldt udbygget tæller ca. 170 forskelligartede boliger.

Og selvom Remmerslund nu vokser til en mindre bydel og nok også på sigt vil smelte sammen med Løsning på grund af lignende planer dér, skal mangeårige beboere ikke frygte for pludselig at skulle bo i en anden by.

- Det er lidt upersonligt, hvis vi eksempelvis "bare" skulle til at kalde det Hedensted Øst, så den charme vil vi gerne holde fast i, sagde borgmester Kasper Glyngø (S).

Lokalplanen for den øvrige del af projektet, der også tæller skovrejsning samt anlæggelse af sø og ny vejadgang, er i høring frem til udgangen af januar.
Der skulle ikke det store benarbejde til at gå i jorden, da det officielle startskud til 30 almene boliger i Remmerslund lød.Der skulle ikke det store benarbejde til at gå i jorden, da det officielle startskud til 30 almene boliger i Remmerslund lød.Ikke alle var lige fornuftigt klædt på til det første spadestik i Remmerslund.Ikke alle var lige fornuftigt klædt på til det første spadestik i Remmerslund.

Sådan skal nyt kæmpe-boligområde se ud

Lokalplanen er delt op i 13 delområder. Nummer 7 og 12 er udlagt til rekreative formål med mulighed for et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Derudover kan der være stier, bænke, legeplads, bålhytte mm. Delområde 13 er udlagt til skovrejsning. De øvrige delområder er udlagt til hhv. tæt-lav (rækkehuse mv.) og åben-lav (parcelhuse) bebyggelse. Kort: Hedensted KommuneLokalplanen er delt op i 13 delområder. Nummer 7 og 12 er udlagt til rekreative formål med mulighed for et regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Derudover kan der være stier, bænke, legeplads, bålhytte mm. Delområde 13 er udlagt til skovrejsning. De øvrige delområder er udlagt til hhv. tæt-lav (rækkehuse mv.) og åben-lav (parcelhuse) bebyggelse. Kort: Hedensted KommuneArtikel fra Horsens folkeblad 11. november 2018

Ny bydel i Remmerslund kan foruden skov og søer indeholde op til 170 boliger. Teknisk udvalg er klar til at sende lokalplan i høring.

Remmerslund: Allerede fra begyndelsen af det nye år, forventer Hedensted Kommune at kunne gå i gang med udstykningen af en helt ny bydel nordøst for Remmerslund mellem Hedensted og Løsning.

Teknisk udvalg har netop sagt ja til at sende en lokalplan i høring for området, der dækker over hele 18 hektar, og som foruden søer og skov skal indeholde op til 170 boliger.

- Det bliver en blanding af private og kommunale grunde, og der skal både være rækkehuse og parcelhuse. Området ligger centralt med hurtig adgang til motorvejen, og vi forventer, at der bliver en god efterspørgsel på grundene, siger Lene Tingleff (V), formand for teknisk udvalg.

Skov og legepladser
Området, der i dag består af åbne markarealer, blev for tre år siden opkøbt af en erhvervsmand fra Hobro, Charles Kastberg, der gerne ville udvikle det til et boligområde.

Hedensted Kommune har i den forbindelse købt en del af jorden, så det bliver et blandt privat og kommunalt projektet, meget lig det, der lige nu er godt i gang med at skyde op i Lille Dalby Bakker.

I den østlige ende af området ved Remmerslund har Charles Kastberg planer om at rejse skov, og der er i boligområdet udlagt flere grønne arealer til rekreative formål. Der er i forvejen to søer i området, men planer om at etablere yderligere en sø, blandt andet for at afhjælpe overfladevandet.

- Det bliver ret attraktivt med store grønne fællesområder, skov og masser af stier. Ud mod Hovedvejen er der planer om at opføre en støjvold, siger Lene Tingleff.

Lejerbo bygger nu
Der bliver adgang til området fra netop Hovedvejen, hvorfra en stamvej leder gennem området og til to fordelingsveje. Herfra vil de fleste boliger være tilsluttet.

Byrådet skal på sit næste møde godkende, at lokalplanen sendes i høring. Hvis de som ventet nikker ja til det, kommer den i offentlig høring frem til 30. januar.

Allerede nu er der i øvrigt aktivitet i området, da Lejerbo på et tilstødende areal er i gang med at opføre 30 lejeboliger.

Kæmpe plan: Erhvervsmand vil omdanne marker til 100 boliger og dagligvarebutik

Artikel fra Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad


Artiklen findes på: Horsens Folkeblad
Artiklen findes på: Vejle Amts Folkeblad

REMMERSLUND - Området nordøst for Remmerslund ved Hedensted er i dag præget af landbrugsjord, men det skal være fortid, hvis det står til erhvervsmanden Charles Kastberg fra Hobro.

Med sig fra vikingernes hjemstavn bringer han visionen om en helt ny, samlende bydel - og ikke mindst gejsten og evnen til at realisere det. Planen omfatter i første omgang 56 almene boliger og 28 rækkehuse centreret omkring den eksisterende sø og en ny sø parallelt med Hovedvejen.

Endnu længere mod Horsens vil Charles Kastberg rejse træer hen mod Sebberup Skov og udstykke godt 30 parceller midt i et nyetableret rekreativt område.
Hele projektet er lagt an på fællesskab, så der er stor vægt på fællesarealer og offentlig adgang. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening vil vi binde byen sammen med skoven, så resultatet bliver noget, der ikke kun er til gavn for den nye bebyggelse, men lige så meget for løbere, hundelufter og andre, der ønsker adgang til grønne, rekreative områder, siger Charles Kastberg.

I planen er også taget højde for stisystemer til Stjernevejskolen, og der er gjort plads til en ny dagligvarebutik ved Hovedvejen med en ny indkørsel til hele området fra lyskrydset. Udvalget for politisk koordination og økonomi i Hedensted Kommune har netop sagt god for at igangsætte lokalplan-arbejdet - i første omgang dog uden en dagligvarebutik.

Forbinder byerne
I sin nuværende form breder projektet sig over 10 hektar, og der er rig mulighed for videreudvikling på mere landbrugsjord mod nord.
Hedensted Kommune har i den forbindelse tidligere luftet ideen om at udstykke byggegrunde i området omkring den nuværende grusgrav, når den så småt er udtømt.

Allerede nu har borgmester Kirsten Terkilsen (V) dog svært ved at få armene ned over udsigten til et samlingspunkt mellem Hedensted og Løsning.
- Vi har en hel ny bydel, der ser dagens lys. Projektet vil skabe en mere homogen by, der ikke kun udvikler sig i én retning. Vi har i det her projekt visionerne til et område, der vil give et gevaldigt boost og være med til at løfte hele byen med en flot indkørsel til Hedensted, siger borgmester Kirsten Terkilsen (V) med henvisning til, at der på det seneste fortrinsvis er sket byudvikling i den anden ende af byen omkring golfbanen.

Det gamle gadekær bliver bevaret på en mere moderne måde for at understrege forbindelsen blandt de to dele af Remmerslund.

Tiltrækker udvikling
Som det helt store plus i projektet fremhæver Charles Kastberg naboskabet til skoven. Også infrastrukturen med nærhed til motorvej og cykelstier til Stjernevejskolen er blandt de fremtrædende grunde til, at han kan se store perspektiver i at udvikle Remmerslund.

Han understreger dog, at visionerne i lige så høj grad kommer fra Atra Arkitekter, der så mulighederne for en ønskværdig byudvikling.

- Vi er kommet med nye øjne og har givet et frisk syn på, hvordan området kan udvikles, og derfor er det fantastisk at opleve så stor opbakning til at komme i gang med det samme. Skal Hedensted udvikle sig korrekt i fremtiden og fortsat være interessant med mere bosætning og aktiviteter, skal man have fyldt hullet ud i Remmerslund - så kommer meget andet efterfølgende af sig selv, mener Charles Kastberg.

Den politiske og kommunale sagsbehandling forventes at tage et års tid, hvorefter de første boliger - hvis alt klapper optimalt - vil være klar yderligere et års tid senere.

Boligselskabet Lejerbo står for at bygge og administrere de almene boliger, mens det allerede nu er muligt at blive skrevet op til parcellerne, der vil have en størrelse op mod 1000 kvm.