Bjerre Herred Landbrugsselskab

Bjerre Herred Landbrugsselskab investerer i agerjord med en høj bonitet og ejer i dag 300 ha agerjord syd for Horsens. Selskabet lejer desuden 100 ha ager og driver i alt godt 400 ha ager med egen maskinpark.

I bestyrelsen sidder:
  • Søren Wibholm Just, Bestyrelsesformand
  • Lars Tolborg, Næstformand
  • Charles Kastberg Christensen - Direktør