Stenderup Søndergård

350 ha agerjord


Årlig produktion: 750 årssøer inklusiv 8-30 kg produktion der er udlejet