Hobros udvikling

Hobro er en by i forandring og byens udvikling har bevirket, at den nordlige del af Hobro nu støder helt op mod Kirketerp-området. Da jernbanen samtidig skaber en naturlig afgrænsning for byens vækst mod nord, ligger Kirketerp-området nu som en lomme, omkranset af jernbane, bolig- og erhvervsområder.


Vi har udviklet området med respekt for stedets unikke historie, og ser denne historie som en stærk identitetsgivende klangbund for de nye bebyggelse i området.